Aleksandra Fyodorovna

[ al-ik-zan-druh fyaw-duh-rawv-nuh, -rov-, -zahn-; Russian uh-lyi-ksahn-druh fyaw-duh-ruh v-nuh ]
/ ˌæl ɪkˈzæn drə ˌfyɔ dəˈrɔv nə, -ˈrɒv-, -ˈzɑn-; Russian ʌ lyɪˈksɑn drə ˈfyɔ də rəv nə /

noun

Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2019