bhikshu

[bik-shoo]
Also bhik·ku [bik-oo] /ˈbɪk u/.

Origin of bhikshu

1805–15; < Sanskrit bhikṣú (> Pali bhikkhu)
Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2018