Ch'ang Ch'un

[ chahng choo n ]
/ ˈtʃɑŋ ˈtʃʊn /

noun

monastic name of Ch'iu Ch'u-chi.

Ch'iu Ch'u-chi

[ chyoo choo-jee ]
/ ˈtʃyu ˈtʃuˈdʒi /

noun

Ch'ang Ch'un, 1148–1227, Chinese Taoist philosopher and author.
Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2019