Dictionary.com
definitions
  • synonyms

extrasaccular hernia

(ĕk′strə-săkyə-lər)
n.
  1. sliding hernia