Dictionary.com
definitions
  • synonyms

omoclavicular triangle

(ō′mō-klə-vĭkyə-lər)
n.
  1. subclavian triangle