Dictionary.com
definitions
  • synonyms

radiculectomy

(rə-dĭk′yə-lĕktə-mē)
n.
  1. rhizotomy