Thach

[thach]
|

noun

Edward. Teach, Edward.

Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2019

Examples from the Web for thach

Historical Examples of thach

  • Lông håv ik my thêr vr inhalden, thach nv kån-k-e tnavt lônger ôn.

  • Tha hja sagon ho skots hja misdên wêron, kêm torn vp, thach mån tellade ho-t bêrd was.

  • Afternêi kêm er to him sêr kindlyk snakkande, thach hi thrjvchde lik hi êr dên hêde.

  • Thach tha salt-atha thêr fon thet bergland kêmon, wêron ang to fara sê.

  • Nw wild er to bek kêra, thach êr hi thåt dêde, lêt hi thet forma bisêka hwa-r skeldich wêron.