Dictionary.com
definitions
  • synonyms

vesiculopustular

(və-sĭk′yə-lō-pŭschə-lər)
adj.
  1. Variant ofvesicopustular