waney

[wey-nee]

adjective, wan·i·er, wan·i·est.

(of a timber) having a wane or wanes.

Nearby words

  1. wandoo,
  2. wandorobo,
  3. wandsman,
  4. wandsworth,
  5. wane,
  6. wang,
  7. wang an shi,
  8. wang ching-wei,
  9. wang jing wei,
  10. wang yang-ming

Origin of waney

First recorded in 1655–65; wane + -y1

wany

[wey-nee]

adjective, wan·i·er, wan·i·est.

Also waney. waning; decreasing; diminished in part.

Origin of wany


Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2019