yolk membrane

n.

vitelline membrane

Nearby words

  1. yokuts,
  2. yolanda,
  3. yolande,
  4. yoldring,
  5. yolk,
  6. yolk sac,
  7. yolk stalk,
  8. yolk-sac tumor,
  9. yolo,
  10. yom kippur


The American Heritage® Stedman's Medical Dictionary Copyright © 2002, 2001, 1995 by Houghton Mifflin Company. Published by Houghton Mifflin Company.