Dictionary.com
definitions
  • synonyms

Nicolas-Favre disease

(nēkō-lə-făvər, nē-kō-lävrə)
n.
  1. venereal lymphogranuloma