shikibuton

[ shee-kee-boo-ton ]
/ ˈʃi kiˌbu tɒn /

noun


Nearby words

  1. shiites,
  2. shijiazhuang,
  3. shikar,
  4. shikari,
  5. shikibu,
  6. shikoku,
  7. shiksa,
  8. shilh,
  9. shilha,
  10. shill

Origin of shikibuton

< Japanese, equivalent to shiki spreading + -buton combining form of futon futon

Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2019