Dictionary.com
definitions
  • synonyms

spermatoblast

(spər-mătə-blăst′, spûrmə-tə-)
n.
  1. spermatogonium