Abd-er-Rahman Khan

or Abd·ur·rah·man Khan

[ahb-der-ruh-mahn khahn]
Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2018