Almanach de Gotha

[awl-muh-nak duh goth-uh; German ahl-mah-nahkh duh goh-tah; French al-ma-na duh goh-tah]
Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2018