Balenciaga

[ buh-len-see-ah-guh; Spanish bah-len-thyah-gah ]
/ bəˌlɛn siˈɑ gə; Spanish ˌbɑ lɛnˈθyɑ gɑ /
|

noun

Cri·stó·bal [kri-stoh-buh l; Spanish kree-staw-vahl] /krɪˈstoʊ bəl; Spanish kriˈstɔ vɑl/, 1895–1972, French fashion designer, born in Spain.
Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2019

Examples from the Web for balenciaga

British Dictionary definitions for balenciaga

Balenciaga

/ (Spanish balenˈθjaɣa) /

noun

Cristobal (krisˈtoβal). 1895–1972, Spanish couturier
Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 2012 Digital Edition © William Collins Sons & Co. Ltd. 1979, 1986 © HarperCollins Publishers 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012