de Moivre

[ duh mwahv, mwah-vruh, moi-ver; French de mwah-vruh ]
/ də ˈmwɑv, ˈmwɑ vrə, ˈmɔɪ vər; French dɛ ˈmwɑ vrə /

noun

A·bra·ham [a-bra-am] /a braˈam/, 1667–1754, French mathematician in England.
Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2019