Dictionary.com
definitions
  • synonyms

dilatator

(dĭlə-tā′tər, dīlə-)
n.
  1. dilator