et hoc genus omne

[ et hohk ge-noo s ohm-ne; English et hok jee-nuh s om-nee ]
/ ɛt ˈhoʊk ˈgɛ nʊs ˈoʊm nɛ; English ɛt ˈhɒk ˈdʒi nəs ˈɒm ni /

Latin.

and all this (or that) sort of thing.
Also et id genus omne [et id ge-noo s ohm-ne; English et id jee-nuh s om-nee] /ɛt ˈɪd ˈgɛ nʊs ˈoʊm nɛ; English ɛt ˈɪd ˈdʒi nəs ˈɒm ni/.
Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2019