Advertisement

Advertisement

gaijin

[ gahy-jeen; English gahy-jin ]

noun

, Japanese.
, plural gai·jin [gahy, -jeen, gahy, -jin].
  1. an outsider; foreigner.


gaijin

/ ɡaɪˈdʒɪn /

noun

  1. -jin (in Japan) a foreigner


Discover More

Word History and Origins

Origin of gaijin1

C20: Japanese, a contraction of gaikoku-jin, from gaikoku foreign country + jin person

Discover More

Example Sentences

Gaijin isn’t subject to these same regulations since it is based in Hungary.

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement


gaietyGaikwar