Hui Tsung

[hwee dzoo ng]
Also Pinyin, Hui Zong [hwee zawng] /ˈʰwi ˈzɔŋ/.
Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2018