khidmatgar

[ kid-muht-gahr ]

noun
  1. (in India) a waiter.

Origin of khidmatgar

1
1755–65; <Urdu <Persian, equivalent to khidmat service (<Arabic khidmah) + -gār agent suffix
  • Also khid·mut·gar, khit·mat·gar, khit·mut·gar [kit-muht-gahr]. /ˈkɪt mətˌgɑr/.

Words Nearby khidmatgar

Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2023

How to use khidmatgar in a sentence