La Mano Nera

[ lah mah-naw ne-rah ]
/ lɑ ˈmɑ nɔ ˈnɛ rɑ /

noun Italian.


Mano Nera, La

[ lah mah-naw ne-rah ]
/ lɑ ˈmɑ nɔ ˈnɛ rɑ /

noun Italian.

Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2019