Advertisement

Advertisement

Lao She

[ lou shuh ]

noun

, Pinyin, Wade-Giles.
  1. Shu QingchunShu Ch'ing-ch'un, 1899–1966, Chinese novelist.


Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement


LaosLaotian