Advertisement

Advertisement

NGA

abbreviation for

  1. National Graphical Association


Discover More

Example Sentences

Educated in China, Nga, who now goes by Hang Nga, got her Ph.D. in architecture from the University of Moscow.

His NGA initiative is dubbed “A Better Bottom Line: Employing People With Disabilities.”

He hurried there with his three children, 9-year-old Nga, 6-year-old Adam and 3-year-old Zohar.

Nagpingkit siya sa mga butung nga dad-un, He tied the two young coconuts together for us to take home.

Nagkapilhuk ang mata nga masakitun, The diseased eye is gradually becoming sunken.

Nagpirigpirig siya sa hagdan nga nagkurugkurug, He was walking gingerly on the wobbly steps.

Hilabihan nga nakapisakpisak ang ulan sa gawas, How the rain went pat, pat, pat.

Kinsay nagpitpit sa maistra nga nangupya ku, Who told the teacher that I copied?

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement


ngNgadju