Parashurama

[par-uh-shoo-rah-muh]

noun Hindu Mythology.

a Rama and avatar of Vishnu who rid the earth of Kshatriyas.

Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2019