Qin Shi Huang Di

[ chin shœ hwahng dee ]
/ ˈtʃɪn ˈʃœ ˈʰwɑŋ ˈdi /

noun Pinyin.

Ch'in Shih Huang Ti.
Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2019