Sakishima

[sah-ki-shee-muh; Japanese sah-kee-shee-muh, sah-kee-shee-mah]
Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2018