Sarit Thanarat

[ sah-reettah-nah-raht ]

noun
  1. 1908–63, Thai statesman: premier 1952–63.

Words Nearby Sarit Thanarat

Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2023