ubique

[ oo-bee-kwe; English yoo-bahy-kwee, -bee-kwey ]
/ ʊˈbi kwɛ; English yuˈbaɪ kwi, -ˈbi kweɪ /
|

adverb Latin.


Nearby words

  1. ubi,
  2. ubi sunt,
  3. ubi supra,
  4. ubiety,
  5. ubiquarian,
  6. ubiquinol,
  7. ubiquinone,
  8. ubiquitarian,
  9. ubiquitin,
  10. ubiquitous

hic et ubique

[ heek et oo-bee-kwe; English hik et yoo-bahy-kwee ]
/ ˈhik ɛt uˈbi kwɛ; English ˈhɪk ɛt yuˈbaɪ kwi /

Latin.

here and everywhere.
Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2019

Examples from the Web for ubique