yang tao

[ yahng tou ]
/ ˈyɑŋ ˈtaʊ /

noun


Nearby words

  1. yana,
  2. yanan,
  3. yang,
  4. yang chen ning,
  5. yang shangkun,
  6. yang-shao,
  7. yangchow,
  8. yangon,
  9. yangqu,
  10. yangquan

Origin of yang tao

< Chinese yángtáo, equivalent to yáng sheep + táo peach

Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2019