Advertisement

Advertisement

Yavarí

[ yah-vah-ree ]

noun

  1. Spanish name of Javari.


Yavarí

/ jaβaˈri /

noun

  1. the Spanish name for Javari


Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement


Yavapaiyaw