polynesian beverage: crossword clues

Matching Answer
Confidence
KAVA
95%
TIKI
45%
ALE
43%
TEA
41%
POI
20%
MAORI
20%
TIKIS
20%
LANAI
20%
TONGA
20%
HULA
20%
e.g. Greek Cheese
e.g. O?D (Use ? for unknown letters)