polynesian language: crossword clues

Matching Answer
Confidence
MAORI
95%
SAMOAN
60%
TIKI
45%
ESE
20%
POI
20%
URDU
20%
TIKIS
20%
LANAI
20%
ERSE
20%
TONGA
20%
e.g. Greek Cheese
e.g. O?D (Use ? for unknown letters)